Đào tạo

Phối hợp cùng Trung Tâm Dạy Nghề Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

( Chương trình sơ cấp 03 tháng)

I. NỘI DUNG:

Thời gian học 12 tuần, mỗi tuần 06 ngày, ngày học 08 tiết ( quân sự vũ thuật 07 tiết), mỗi tiết 45 phút- 12 tuần ( 06 ngày ) X 48 tiết = 576 tiết.

Được chia ra như sau:

 • Chính trị                      : 36   tiết
 • Tâm lý học                  : 20   tiết
 • Pháp luật                     : 88   tiết
 • Nghiệp vụ                   : 218 tiết
 • Quân sư vũ thuật        : 160 tiết
 • Ôn thi – kiểm tra          : 40   tiết
 • Dự trữ                         : 14   tiết

 

TT

NỘI DUNG

Thời

lượng

Đơn vị

Thực hiện

 

01

* CHÍNH TRỊ: 36 tiết

1/ Chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

12 tiết

Bộ môn

Mác – LêNin

2/ Lương tâm, đạo đức nghề nghiệp

12 tiết

3/ Văn hóa nghề nghiệp

12 tiết

02

* TÂM LÝ HỌC: 20 tiết 

- Tâm lý học nghề nghiệp (chuyên môn bảo vệ)

20 tiết

Bộ môn

Tâm lý

03

* PHÁP LUẬT: 88 tiết

Bộ môn

Pháp luật

1/ Nhận thức chung về Nhà nước và pháp luật

04 tiết

2/ Nhũng vấn đề cơ bản về Luật hành chính

04 tiết

3/ Nhũng vấn đề cơ bản về Luật hình sự

16 tiết

4/ Nhũng vấn đề cơ bản về Luật Tố tụng hình sự

16 tiết

5/ Nhũng vấn đề cơ bản về Luật dân sự

16 tiết

6/ Luật kinh tế

08 tiết

7/ Luật lao động

08 tiết

8/ Nhũng vấn đề cơ bản về Luật Quốc tế

16 tiết

04

A. PHẦN NGHIỆP VỤ CHUNG: 188 tiết

01/ Tổ chức nắm tình hình của lực lượng bảo vệ

16 tiết

Khoa NV1

02/ Xây dụng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp

08 tiết

Khoa NV1

03/ Phòng chống tệ nạn xã hội

08 tiết

Khoa NV1

04/ Công tác bảo mật của lực lượng bảo vệ

08 tiết

Khoa NV2

05/ Âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến công tác bảo vệ

08 tiết

Khoa NV2

06/ Bảo vệ mục tiêu và yếu nhân

08 tiết

Khoa NV2

07/ Tổ chức tuần tra, canh gác của lực lượng bảo vệ

10 tiết

Khoa NV3

08/ Xử lý các tình huống trong công tác bảo vệ

10 tiết

Khoa NV3

09/ Biên bản phạm pháp quả tang

08 tiết

Khoa NV4

10/ Nghiệp vụ hành chính bảo vệ

08 tiết

Khoa NV4

11/ Tổ chức bảo vệ hiện trường của lực lượng bảo vệ

08 tiết

Khoa NV4

12/ Đặc điểm nhận dạng người

08 tiết

Khoa NV5

13/ Nhận biết tài liệu, giấy tờ giả

08 tiết

Khoa NV5

14/ PCCC trong các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp

16 tiết

Khoa NV5

15/Công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan , doanh nghiệp

16 tiết

Khoa NV6

16/ Một số vấn đề cơ bản về luật an ninh quốc gia

16 tiết

Khoa NV6

17/ Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ

08 tiết

BM.QSVT

18/ Sơ cấp cứu

16 tiết

Y tế

05

B. CÁC CHUYÊN ĐỀ: 32 tiết

01/ Công tác bảo vệ hội chợ triển lãm

04 tiết

Khoa NV7

02/ Công tác bảo vệ lễ hội

04 tiết

Khoa NV7

03/ Công tác bảo vệ chuyển hàng đặc biệt

04 tiết

Khoa NV7

04/ Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất, khu công nghiệp tập trung

04 tiết

Khoa NV7

05/ Bảo vệ trung tâm thương mại, siêu thị

04 tiết

Khoa NV7

06/ Bảo vệ công trình xây dựng

04 tiết

Khoa NV7

07/ Bảo vệ nhà hàng, quán bar, khách sạn

04 tiết

Khoa NV7

08/ Tuần tra canh gác bảo vệ kho, cảng

04 tiết

Khoa NV7

06

* VÕ THUẬT: Cấp I =160 tiết

A. Một số kiến thức cơ bản của võ thuật

Bộ môn

Quân sự

Vũ thuật

1. Bài 1: Nguyên tắc, yêu cầu trong tập luyện và sử dụng võ thuật 02 tiết
2. Bài 2: Những vị trí hiểm yếu trên cơ con người 04 tiết

B. Các động tác kỹ thuật cơ bản

1. Bài 3: Thế tấn và di chuyển 14 tiết
2. Bài 4: Kỹ thuật và tấn công bằng chân 14 tiết
3. Bài 5: Kỹ thuật tấn công bằng chân 14 tiết
4. bài 6: Kỹ thuật phòng thủ 14 tiết
5. Bài 7: Phối hợp một số động tác kỹ thuật 14 tiết

C. Chiến thuật tấn công, phòng thủ

1. Bài 8: Đán bắt, khóa đối tượng

07 tiết

2. Bài 9: Tự vệ khi bị khóa, giữ, ôm

07 tiết

3. Bài 10: Tự vệ khi bị đối phương tấn công (tay không)

07 tiết

4. Bài 11: Judo

14 tiết

5. Bài 12: Tự vệ khi đối phương sử dụng dao găm tấn công

14 tiết

6. Bài 13: Tự vệ khi đối phương sử dụng gậy tấn công

14 tiết

7. Bài 14: Thi đấu đối kháng

07 tiết

D. Môn quân sư phổ thông

1. Bài 1: Những quy định chung về đội ngũ

07 tiết

2. Bài 2: Đôi ngũ từng người

07 tiết

3. Bài 3: Đội hình

07 tiết

4. Bài 4: Chỉ huy đơn vị

07 tiết

 

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 

 1. Đào tạo theo chuyên ngành rộng, kết hợp một cách chuyên môn hóa một cách hợp lý  tạo điều kiện cho người học vừa có kiến thức toàn diện về lý luận nghiệp vụ bảo vệ, vừa tiếp cận với những chuyên đề của từng công tác cụ thể. Kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, giữa giảng dạy và thực hành. Xây dựng mối quan hệ có hiệu quả giữa Trung tâm dạy nghề với cơ quan, doanh nghiệp, các công ty dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ.
 2. Kết hợp giữa giảng dạy, học tập với giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống và nhân cách nghề nghiệp cho người học.
 3. Thực hiện tổng hợp các phương pháp sư phạm, tích cực đề cao vai trò của người học, đặc biệt tăng cường các khâu thực hành, thực hiện chặt chẽ quy chế dạy và học. Tăng cường cải tiển phương pháp giảng dạy và việc đánh giá kết quả học tập.
 4. Tổ chức thi, kiểm tra 04 môn : Chính trị – Tâm lý, Pháp luật, Nghiệp vụ, Quân sự vũ thuật.

Phối hợp cùng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp:

Tập huấn và cấp chứng chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy định kỳ

Phối hợp cùng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp:

Tập huấn và cấp chứng chỉ Sơ Cấp Cứu định kỳ