EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205     
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
Đồng loạt triển khai lực lượng bảo vệ tại công ty TNHH Rồng Việt và công ty TNHH thang máy Thái Bình

Đồng loạt triển khai lực lượng bảo vệ tại công ty TNHH Rồng Việt và công ty TNHH thang máy Thái Bình


Ngày 5/5/2012 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình đồng loạt triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tới hai khách hàng là Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình và Công Ty TNHH Rồng Việt (RINNAI).

Trước đó, nhận được yêu cầu từ phía 2 đối tác, Công Ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình đã nhanh chóng tổ chức khảo sát tình hình và đưa ra phương án bảo vệ chi tiết. Được sự thống nhất từ các bên, hợp đồng sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được ký kết. Theo đó Công Ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình sẽ triển khai lực lượng an ninh bảo vệ nhằm duy trì tình hình an ninh trật tự cũng như bảo vệ người và tài sản cho khách hàng.

Dưới đây là mt s hình nh ghi nhn hot đng bo v ti Công Ty TNHH Rng Vit: