EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205    0966 839 595
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
Xưởng Dệt Nhuôm Phước Đạt

Xưởng Dệt Nhuôm Phước Đạt

Ngày cập nhật: 28/11/2016