EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205     
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
TIN TỨC

CÔNG TY BẢO VỆ HÒA BÌNH TRIỂN KHAI QUÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công…

Nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp: Bảo vệ cao ốc, văn phòng

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp: Bảo vệ cao ốc, văn phòng