EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205     
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
TIN TỨC

Bảo Vệ Yếu Nhân

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

- Đảm bảo tuyệt đối cho con người và tài sản ở mọi lúc mọi nơi. - Địa điểm: Tất cả các nơi khi khách hàng yêu cầu. - Mức độ an toàn: Tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, sai lầm.

Sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác giám sát, bảo vệ

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác giám sát, bảo vệ