EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205     
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
TIN TỨC

Triển khai bảo vệ khu căn hộ Carina Plaza và Công trường Citygate

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Triển khai bảo vệ khu căn hộ Carina Plaza và Công trường Citygate

Triển khai bảo vệ công ty TNHH quảng cáo Ngọc Phong Vũ

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Triển khai bảo vệ công ty TNHH quảng cáo Ngọc Phong Vũ

Triển khai bảo vệ Trung Tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo vệ Hòa Bình triển khai bảo vệ Trung Tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam

Triển khai lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại chung cư A-Z 751

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Triển khai lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại chung cư A-Z 751

Triển khai bảo vệ sự kiện tại công ty TNHH DVDL Di Sản Đông Dương

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Triển khai bảo vệ sự kiện tại công ty TNHH DVDL Di Sản Đông Dương

Triển khai lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty TNHH TM & DV Sài Gòn Phương Đông

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Triển khai lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty TNHH TM & DV Sài Gòn Phương Đông

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo vệ Hòa Bình cung cấp lực lượng bảo vệ cho chuỗi các cửa hàng B- S Mart tại TPHCM

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Công Ty TNHH B-S MART quyết định mời Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo vệ Hòa Bình cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Công ty bảo vệ Hòa Bình triển khai bảo vệ Ngân hàng MHB phòng giao dịch quận 7 (TPHCM)

Đăng bởi: Bảo Vệ Hòa Bình

Ngân Hàng MHB phòng giao dịch quận 7 (TPHCM) đã quyết định sử dụng dịch vụ bảo vệ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình.