EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205     
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
Nhà Hàng Đệ Nhất Sườn Nướng

Nhà Hàng Đệ Nhất Sườn Nướng

Ngày cập nhật: 28/11/2016