EMAIL:baovehoabinh@gmail.com
HOTLINE:0919 905 205     
GIỜ LÀM VIỆC08:00 giờ - 18:00 giờ
NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP


Ngày cập nhật: 12/04/2017

PHƯƠNG PHÁP BO V MT S LOI MC TIÊU

I: QUY ĐNH CHUNG

Khách đến liên h yêu cu:

 • Tắt máy, xuống xe và xuất trình giấy tờ
 • Đăng ký vào mẫu sổ khách (tên công ty, người cần gặp, mục đích)
 • Bộ phận bảo vệ sẽ liên hệ với người khách cần gặp. Nếu đồng ý thì nhân viên bảo vệ sẽ hướng dẫn cho khách vào khu vực cần gặp hoặc vị trí đợi
 • Khách không được đi lại tuỳ tiện Nhà máy nếu chưa có sự đồng ý của đơn vị chủ quản
 • Luôn đeo thẻ khách khi được cấp phát, chịu sự giám sát của bảo vệ khi ra vào cổng

Phương tin di chuyn hàng hoá:

 • Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, hoá đơn hàng đăng ký vào sổ theo dõi
 • Theo hướng dẫn của bảo vệ, dừng và đậu xe đúng nơi quy định
 • Lái xe và phụ lái không được tuỳ tiện đi lại trong khu vực quản lý của nhân viên bảo vệ
 • Người điều khiển phương tiện cần đảm bảo các vấn đề an toàn khi lưu thông trong khu vực quản lý

Đơn v thu ph:

 • Người đại diện phải xuất trình giấy tờ. Đăng ký vào sổ thầu phụ (số lượng người, công việc thực hiện, vị trí làm việc)
 • Các thiết bị, dụng cụ thi công phải khai báo và đăng ký với nhân viên bảo vệ
 • Luôn đảm bảo công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong thời gian thi công
 • Khi cần làm đêm hoặc thêm giờ cần có sự đồng ý của đơn vị chủ quản
 • Không đi lại ngoài khu vực lưu thông
 • Luôn đeo thẻ đã được cấp phát trong khi làm việc
 • Chịu sự giám sát về người và phương tiện của đội bảo vệ tại mục tiêu

Cán b và nhân viên ca nhà máy:

 • Khi qua cổng phải dắt xe xuống bộ. Nghiêm túc chấp hành về đồng phục và đeo thẻ cá nhân
 • Trong thời gian làm việc công nhân không được mở tủ cá nhân, không được ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của người quản lý
 • Với các xe đưa rước nhân viên cần dừng trước cổng và đi bộ vào nhà máy.
 • Nhân viên bảo vệ  Kiểm tra người, xe, túi xách trước khi cán bộ, công nhân viên ra về (nếu đơn vị chủ quản có yêu cầu, nội quy về vấn đề này)